Взаємодія в команді (аудиторно) Тренінги для бізнесу — Trainings For Business Взаємодія в команді (аудиторно) Тренінги для бізнесу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Взаємодія в команді (аудиторно)

Цілі тренінгу:

 • Сформувати в учасників уміння працювати у команді
 • Сприяти підвищенню згуртованості, довіри та взаєморозуміння між членами команди

 Тривалість тренінгу: 2 дні (14 годин)

Ключові елементи програми:

 • Поняття і ознаки командної роботи
 • Чим команда відрізняється від групи людей. Ознаки успішних команд
 • Модель команди: цілі, цінності, норми, відповідальністьі, комунікація, лідер
 • Основні дисфункціі команд за Патріком Ленсіоні та спсооби ії усунення
 • Команда як живий організм. Стадія розвитку команди. Небезпеки та можливості кожної стадії. Як перейти до наступної стадії з мінімальними витратами
 • Визначення загальної мети та цінностей клманди 
 • Відповідні норми і правила для ефективної роботи команди
 • Принципи та правила ефективної комунікації у команді
 • Командні рішення. Способи ухвалення рішень. Правила ухвалення командних рішень
 • Відповідальність у команді. Від блеймінгу до відповідальності. Технологія "рамка результату" як спосіб ефективної взаємодії
 • Конкуренція чи співпраця у команді. Партнерство та підхід «виграти-виграти»
 • Лідерство в команді