Ассессмент-центр Оцінка персоналу — Trainings For Business Ассессмент-центр Оцінка персоналу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Ассессмент-центр


Assessment center (АС) (також іноді можна зустріти назву «центр оцінки») – це багатовимірний процес оцінки, в якому учасники проходять спостереження та оцінюються командою об'єктивних, спеціально інструктованих, компетентних суддів (асесорів).

Результат оцінки:
АС – це найефективніший метод цілеспрямованого прогнозування, наскільки учасник, що оцінюється, підходить для майбутньої посади або відповідає займаній.

Основні цілі методу:

 • повне дослідження потенціалу кандидатів, у тому числі їх особистих рис характеру, знань та умінь, необхідних для їхньої ефективної роботи на зазначених посадах;
 • створення звітів з рекомендаціями найбільш відповідних кандидатів чи іншою інформацією аналітичного характеру, залежно від цілей конкретного АС проекту.

Опис методу:

Assessment center (AC) це процес, який дозволяє в спеціально організованих стандартних умовах зібрати інформацію про знання, вміння та установки його учасників. Це багатовимірний процес, у якому враховується велика кількість різних аспектів, але в її об'єктивність впливають такі фактори:
- різнорідність критеріїв (оцінюється набір компетенцій, які описуються з допомогою конкретних прикладів поведінки);
- різноманітність інструментів (під час сесій АС учасники беруть участь у великій кількості завдань, вправ та симуляцій);
- кілька варіантів оцінки (кожна компетенція спостерігається та оцінюється у різних видах завдань);
- а також велика кількість спостерігачів (за кожним учасником одночасно спостерігають кілька досвідчених та відповідно проінструктованих асессорів).

Застосування методу АС:

Метод AC використовується у багатьох процесах, пов'язаних із управлінням людськими ресурсами в компанії.
До найпоширеніших випадків належать:

 • відбір та рекрутинг персоналу (як внутрішній, так і зовнішній);
 • персональний аудит (як вихідна точна розробки профілів компетенцій, і навіть визначення актуального рівня володіння компетенціями);
 • розвиваючі заходи (під час дослідження потреб у навчанні, плануванні підвищення, створення схеми внутрішньої міграції у компанії);
 • консалтинг та планування кар'єри.

Переваги АС, як методу:

 • Висока ефективність та точність у порівнянні з іншими методами.
 • Об'єктивна оцінка та можливість порівняння оцінок.
 • Моделювання очікуваної поведінки та установок працівників.
 • Узгодженість із системами управління компетенціями в організації.
 • Мінімалізація ризику неправильної оцінки.
 • Визначення відповідності рівня компетенції співробітника до потреб організації; збільшення самосвідомості учасників, їх оцінки рівня.
 • Адекватність по відношенню до бізнес-контексту.
 • Багатоаспектний зворотний зв'язок для учасників.
 • Створення іміджу організації (employer branding).

Етапи проведення Assessment Centre:

 • Узгодження та опис докладного списку оцінюваних компетенцій, узгодження структури та змісту звітів.
 • Проектування матеріалів необхідних для проведення АС: завдань, бланків самооцінки, шкали оцінки та змісту звітів.
 • Вибір асесорів з боку провайдера та клієнта.
 • Проведення дослідження.
 • Підготовка звітів із зазначенням найкращих кандидатів.
 • Презентація результатів дослідження, обговорення результатів.

Крім того:

 • сесії АС можуть бути проведені нами англійською мовою,
 • результатом АС може бути звіт із зазначенням кандидата найкраще придатного на посаду,
 • Кожна сесія АС зазвичай триває 4-5 годин; у ній беруть участь 4-5 кандидатів,