Програми для HR — Trainings For Business Програми для HR — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Програми для HR

Модульні блоки, з яким можуть бути побудовані програми навчання для HR

1. Модель компетеній

 • Що таке модель компетенцій і для чого вона потрібна
 • Способи збирання інформації для формування моделі компетенцій
 • Поведінкові індикатори та поведінкова шкала у моделі компетенції

2. Кадровий резерв

 • Етапи формування кадрового резерву
 • Принципи формування кадрового резерву
 • Управління кар'єрою
 • Методи формування кадрового резерву

3. Методи оцінки персоналу

 • Методика 360 градусів
 • Ассессмент центр
 • Соціометрія, метод оцінки психологічного клімату в колективі
 • Аналіз отриманих результатів

4. Зворотний зв'язок за результатми атестації та оцінки персоналу 

 • Принципи надання зворотного зв'язку
 • Алгоритм побудови  розвиваючого зворотного зв'язку
5. Стратегія развитку і навчпння персоналу в компанії 

 • Визначення потреби у навчанні персоналу
 • Погодження розвитку персоналу з цілями компанії
 • Планування навчання, бюджет
 • Складання плану та програми навчання
 • Індивідуальний план розвитку, принцип побудови
 • Види навчання 
 • Особливості навчання зовнішніх компаній. Вибір агентства та тренера
 • Внутрішнє навчання. Корпоративний навчальний центр. Відділ навчання та розвитку
 • Оцінка ефективності навчання
 • Методи навчання. Особливості навчання дорослих
 • Інструменти залучення та підвищення мотивації у навчанні
6. Мотивація персоналу

 • Теорії мотивації, основа розуміння мотивів персоналу
 • Принципи та етапи побудови системи мотивації персоналу
 • Індивідуальна мотивація персоналу, взаємодія керівника та підлеглого, мотивація «Від» та «К»
 • Ситуативне лідерство, як метод розвитку та мотивації персоналу
 • Демотиватори в роботі та методи їх усунення
 • Професійне та емоційне вигоряння та методи його запобігання

7. Управління конфліктами

 • Види конфліктів, класифікація організаційних конфліктів їх вплив на атмосферу та ефективність
 • Стратегія поведінки у конфліктах, 5 різних стратегій вирішення конфліктів
 • Алгоритм роботи з конфліктами у колективі
 • Основи медіації як метод вирішення конфліктів

8. Корпоративна культура

 • Типи організаційної культури, сильні та слабкі сторони
 • Оцінка існуючої культури компанії
 • Методи культурної трансформації

9. Формування команди 

 • Команда та колектив, у чому різниця. Коли справді є потреба у формуванні команди. Що впливає на атмосферу у колективі
 • Методи діагностики атмосфери у колективі. Техніки об'єднання колективу, командотворчі заходи
 • Стадії формування та розвитку команди. Завдання на кожному етапі, можливі проблеми та шляхи подолання
 • Командні ролі, важливість і значення кожної ефективної роботи команди Особливості побудови комунікацій між ними. Методи діагностики командних ролей Розвиток та зміцнення кожної ролі
 • Можливі проблеми у команді, конфлікти та методи роботи з ними.
 • Побудова ефективної комунікації та конструктивного зворотного зв'язку.
 • Коучинг команд, проектний коучинг як метод розвитку команди

10. Коучинг

 • Що таке коучинг, на відміну від інших інструментів
 • Сфера застосування та напрямки коучингу
 • Принципи коучингу
 • Методи коучінга; активне слухання; активні питання; структура
 • Побудова кочингової розмови кожному етапі адаптації персоналу, підвищення ефективності співробітника
 • Наставництво на етапі адаптації
 • Піраміда логічних рівнів Р. Ділтса як спосіб мотивації персоналу
 • Підвищення та усвідомлення цінності роботи в компанії
 • Робота з професійним та емоційним вигорянням персоналу
 • 4 фундаментальні мотивації основа побудови системи мотивації персоналу
 • 4 сфери діяльності та мотивація персоналу
 • Коучинг керівника, коли актуальний, які завдання вирішує
 • Коучинг як ефективний спосіб розвитку управлінських компетенцій
 • Моделі для коучінга керівників; Ґрати робочого місця, стилі лідерства і т.д.

13. Розвиток персоналу

 • Підвищення ефективності персоналу шляхом проведення коучингової бесіди
 • Розвиваючий зворотний зв'язок; структура побудови; принципи; у яких ситуаціях використовуємо
 • Розробка індивідуальної програми розвитку співробітника у межах компанії
 • Формування організаційних навичок, що підвищують ефективність
 • Коригування поведінки