Результативна комунікація в команді Тренінги для бізнесу — Trainings For Business Результативна комунікація в команді Тренінги для бізнесу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Результативна комунікація в команді

Цілі тренінгу:
 • Дати основні інструменти ефективної комунікації всередині організації
 • Розвинути гнучкість учасників під час комунікації з колегами в команді

Тривалість тренінгу: 2 дні (14 годин)

Формат проведення тренінгу: онлайн-тренінг на платформі zoom (по 3-4 години, в залежності від запиту клієнта і цілей), аудиторно (10.00-17.00)

Ключові елементи програми:

 • Модель ефективної комунікації
 • Правила подання та отримання точної інформації
 • Кольорова типологія. Вибір стилю спілкування, залежно від психологічного типу співрозмовника
 • Метапрограми та їх використання для результативної комунікації
 • Способи «налаштування» з співрозмовником на конструктивне спілкування. Розуміння та використання невербальних сигналів у процесі спілкування: інтонація, поза, жести, міміка
 • "Карта світу". Використання різних типів питань. Активне слухання
 • Реагування на прохання колег, техніка "AThS"
 • Принципи надання зворотного зв'язку: критика та похвала
 • Уникнення суперечок та протиріч у процесі спілкування, орієнтація на пошук спільної мети
 • Причини міжособистісних та міжгрупових конфліктів
 • Поведінка, що провокує конфлікт. Конфліктогени. Техніки нейтралізації конфліктогенів
 • Способи врегулювання конфліктних ситуацій. Стилі поведінки у конфлікті. Самодіагностика. Вибір оптимального стилю поведінки
 • Як аргументувати свою ідею чи позицію? Підготовка аргументів, вкладених у вигоди співрозмовника
 • Методи аргументації у процесі спілкування з урахуванням індивідуальних особливостей співрозмовника