Управління конфліктом Тренінги для бізнесу — Trainings For Business Управління конфліктом Тренінги для бізнесу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Управління конфліктом

Цілі тренінгу:

 • Дати учасникам ключові інструменти для запобігання виникненню та вирішенню конфліктів
 • Розвинути вміння керувати своїм станом під час вирішення конфліктів

Тривалість тренінгу: 2 дні (14 годин)

Формат проведення тренінгу: онлайн-тренінг на платформі zoom (по 3-4 години, в залежності від запиту клієнта і цілей), аудиторно (10.00-17.00)

Ключові елементе програми:

 • Концепція конфлікту. Компоненти конфлікту
 • Причини виникнення конфліктів (об'єктивні та суб'єктивні)
 • Чинники, які впливають на перехід конфлікту в конструктивне або деструктивне русло
 • Дві формули виникнення конфлікту
 • Конфліктогени та їх роль у виникненні та наростанні конфлікту
 • Технологія виявлення конфліктогенів та контроль відповідної реакції на конфліктоген
 • Навички ненасильницького спілкування
 • Динаміка конфлікту, на яких етапах високі шанси вирішення конфлікту
 • Підходи у вирішенні конфлікту
 • Різні стилі взаємодії у конфліктах та відповідні їм моделі поведінки
 • Самодіагностика поведінки у конфлікті. Визначення своїх слабких та сильних сторін
 • Вибір стратегії та тактики поведінки, що найкраще підходять для конкретної конфліктної ситуації
 • Етапи вирішення конфлікту. Три ключові кроки для вирішення конфліктів
 • Підхід «орієнтація на результат» для конструктивного вирішення конфліктів
 • Навички управління власним станом до, після та під час конфлікту
 • Розбір ситуацій конфлікту з досвіду учасників тренінгу та вибір оптимальних стратегій поведінки у сформованих ситуаціях