Ефективне бізнес-спілкування Тренінги для бізнесу — Trainings For Business Ефективне бізнес-спілкування Тренінги для бізнесу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua
Комунікація, команда та сервіс

Ефективне бізнес-спілкування

Цілі тренінгу:
 • Дати основні інструменти ефективної комунікації всередині організації та із зовнішніми клієнтами
 • Розвинути гнучкість учасників під час комунікації з колегами та клієнтами
 • Підвищити ефективність учасників у діловому та міжособистісному спілкуванні

Тривалість тренінгу: 2 дні (14 годин)

Формат проведення тренінгу: онлайн-тренінг на платформі zoom (по 3-4 години, в залежності від запиту клієнта і цілей), аудиторно (10.00-17.00)
 
Ключові елементи тренінгу:
 • Визначення цілей спілкування. Підготовка до спілкування
 • Правила подання та отримання точної інформації
 • Методи уникнення втрат та викривлення інформації під час спілкування
 • "Карта світу". Навички прояснення отриманої інформації. Використання «відкритих», «роз'яснюючих» та «альтернативних» питань
 • Побудова активного діалогу. Розвиток активного слухання
 • Подолання психологічних бар'єрів у комунікації. Способи психологічного «налаштування» на співрозмовника
 • Розуміння та використання невербальних сигналів у процесі спілкування: інтонація, поза, жести, міміка
 • Особливості внутрішніх комунікацій у колективі
 • Основні причини спотворення інформації щодо горизонталі та вертикалі
 • Значення конструктивного зворотний зв'язку у комунікативному процесі
 • Уникнення суперечок та протиріч у процесі спілкування
 • Конфлікти як можливість зберегти відносини та досягти результату
 • Поведінка, що провокує конфлікт. Конфліктогени. Техніки нейтралізації конфліктогенів. ННС -ненасильницьке спілкування
 • Способи врегулювання конфліктних ситуацій. Стилі поведінки у конфлікті
 • Вплив у процесі комунікації. Принципи та методи впливу
 • Як аргументувати свою ідею? Підготовка аргументів, спрямованих на вигоди компанії та співрозмовника. Техніка фактів і вигод
 • Методи аргументації у процесі спілкування: фундаментальний, метафоричний, метод прикладів, ілюстраціі
 • Індивідуальний підхід до співрозмовника, вибір аргументів, які мають найбільший вплив