Управління командою Тренінги для бізнесу — Trainings For Business Управління командою Тренінги для бізнесу — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua
Мотор аналитик контролер поддержка Менеджмент та лідерство

Управління командою

Цілі тренінгу:

 

 • Сформувати в учасників системний підхід до управління командою
 • Дослідити інструменти створення здорової атмосфери тамотивації команди для досягнення результату
 • Розвинути у учасників уміння та навички командної роботи при вирішенні спільних завдань

 

Тривалість тренінгу: 2 дні (14 годин)

Формат проведення тренінгу: онлайн-тренінг на платформі zoom (по 3-4 години, в залежності від запиту клієнта і цілей), аудиторно (10.00-17.00)

Ключові елементи програми:

 • Ознаки успішної команд. Ефективний лідер команди
 • Етапи формування команди. Життєвий цикл команди: основні складнощі, з якими стикається команда на кожному етапі циклу. Лідерство на різних етапах. Моделі поведінки та контрактування умов взаємодії
 • Важливість спільної мети команди. Що тягне у себе інформаційний вакуум. Види цілей у команді
 • Сприятлива атмосфера у команді  Дисфункції команди. Роль лідера у формуванні культури довіри та небайдужості до результатів.
 • Постійність  і якість зворотнього зв'язку – як один з основних факторів залученості і розвитку працівників.
 • Мотиваційні профілі кожного в команді для створення сприятливих умов заохочення і розкриття потенціалу працівників.
 • Взаємодія та комунікація в команді.
 • Здорова комунікація в команді. Філософія окейності у сприйнятті себе та інших членів команди. Як запобігти розвитку маніпулятивного та ігрового сценарію та вийти на комунікацію «дорослий-дорослий».
 • Орієнтація на допомогу і зацікавленість. Позитивні інтерпретації.
 • Реагування на запити в команді. Принцип Ask-Think-Say
 • Аргументація позиції, ідей. Врахування можливостей і ресурсів всіх причетних членів команди чи суміжних відділів/департаментів.
 • Вирішення спірних чи конфліктних ситуацій в  команді.
 • Рівні конфліктів у компанії. Управління чи ескалація?
 • Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Теорія Томаса-Кілмана.
 • Врахування інтересів сторін. Фокусування на цілях і бажаному результаті замість особистих інтересів.