Тренінги під ключ Про компанію — Trainings For Business Тренінги під ключ Про компанію — Trainings For Business
 
office@tfbiz.com.ua

Тренінги під ключ

Тренінг під ключ є розробкою та передачею компанії-замовнику готового тренінгового продукту. Як правило, організації воліють купувати передові технології для навчання персоналу, що дозволяють їм розвиватися і рухатися до нових дедалі більших результатів, при цьому значно економлячи на зовнішньому навчанні.

Тренінги під ключ найцікавіші організаціям, у яких:

 • починають вибудовувати систему навчання з опорою на внутрішні ресурси та необхідно навчити внутрішніх тренерів певній програмі та поставити її на потік;
 • є потреба у навчанні персоналу, але немає розуміння, кого, чому і як варто навчати далі;
 • внутрішні тренери компанії навчені вести певний тренінг, та не володіють технологією розробки тренінгів з інших тем;
 • внутрішні тренери постійно «в полях» і просто немає часу для розробки нових програм;
 • є потреба «влити свіжу кров», посилити вже існуючі тренінги, випробувати інші підходи тощо;
 • у зв'язку з плинністю фронт-персоналу фінансово не вигідно постійно залучати зовнішніх провайдерів щодо тренінгів.

Алгоритм передачі тренінгів під ключ:

 1. Вивчення та аналіз існуючої ситуації
 2. Розробка тренінгу
 3. Тестування та коригування тренінгу
 4. Передача тренінгу внутрішнім тренерам
 5. Впровадження та оцінка результатів

Етап 1. Вивчення та аналіз існуючої ситуації

Цілі етапу:

Визначити відповідність заявленої теми потребам організації, виявити нетренінгові питання та обговорити способи їх вирішення, «відчути» культуру компанії та максимально адаптувати тренінг за змістом, формою та методами проведення.

Зміст етапу:

Ознайомлення зі стратегічними цілями організації та ролі майбутнього навчання у їх досягненні;
Вивчення бізнес-процесів та внутрішніх документів організації (Корпоративний Кодекс, Стандарти обслуговування та ін.);
Аналіз довкілля, особливості ринку, конкуренція та інших.
Визначення цілей та завдань майбутнього тренінгу.

Методи реалізації етапу:

Фокус-групи з керівниками цільової аудиторії для визначення цілей, завдань та запланованих результатів навчання;
Анкетування, тестування цільової аудиторії, оцінка за компетенціями та ін. з метою виявлення вузьких місць на тему розроблюваного тренінгу;

Етап 2. Розробка тренінгу

Цілі етапу:

Створити тренінг, спрямований на вирішення проблем та досягнення цілей організації-замовника.

Зміст етапу:

Розробка оптимальної структури та формату тренінгу;
Підбір інформаційного наповнення та практичних завдань для досягнення цілей тренінгу;
Розробка робочого зошита учасника та підготовка всіх додаткових матеріалів тренінгу (роздавальні матеріали, відеосюжети, кейси та ін.).

Етап 3. Тестування та коригування тренінгу

Цілі етапу:

Протестувати тренінг, визначити білі плями, скоригувати програму навчання.

Зміст етапу:

Проведення пілотного тренінгу для цільової аудиторії чи фокус-групи;
- аналіз емоційної реакції учасників та дослідження рівня засвоєння інструментів (анкети, тести, бесіди та ін.);
- Доопрацювання тренінгу на основі отриманої інформації та погодження із замовником.

Етап 4. Передача тренінгу замовнику.

Цілі етапу:

У повному обсязі передати технологію ведення тренінгу з усіма потрібними матеріалами внутрішнім тренерам організації.

Зміст етапу:

1-й варіант

Внутрішні тренери беруть участь у пілотному тренінгу з метою навчитися застосовувати інструменти та побувати у черевиках учасників;
Принцип shadowing (від англ. - "слідуючи тінню"). Внутрішні тренери присутні на другому тренінгу буквально як тінь, фіксуючи всі основні елементи тренінгу і спостерігаючи за процесом, учасниками та тренером з боку;
Внутрішні тренери самостійно складають розгорнутий план тренінгу (скрипт) та узгоджують його з тренером зовнішньої тренінгової компанії.
Тренінгова компанія-виконавець надає повний пакет матеріалів тренінгу у друкованому та електронному вигляді організації-замовнику;
Внутрішні тренери проводять окремі блоки тренінгу у парі із тренером зовнішньої тренінгової компанії.
Внутрішні тренери проводять блоки тренінгу та проходять супервізію у тренера зовнішньої тренінгової компанії.

2-й варіант

Тренер тренінгової компанії-виконавця складає розгорнутий план тренінгу (скрипт);
Він також проводить пілотний тренінг для внутрішніх тренерів компанії-замовника;
Внутрішні тренери проводять тренінг та проходять супервізію у тренера зовнішньої тренінгової компанії.

Етап 5. Впровадження та оцінка результатів

Цілі етапу:

Сприяти розширенню лінійки тренінгів організації.

Зміст етапу:

Протягом місяця після передачі тренінгу підтримка внутрішніх тренерів шляхом надання консультацій та коуч-сесій;
Вивчення та аналіз відгуків учасників після тренінгів, проведених внутрішніми тренерами;
Проведення підсумкової майстерні для внутрішніх тренерів з метою вирішення проблемних ситуацій та відповідей на питання.